Phê duyệt Dự án Bảo tồn và phát huy Lễ hội truyền thống Đập trống của người Ma coong

10:38, Thứ Ba, 25-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 21/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2627/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Dự án Bảo tồn và phát huy Lễ hội truyền thống Đập trống của người Ma coong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch gắn với xây dựng nông thôn mới.

Dự án nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội, cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của của các dân tộc gắn với xây dựng nông thôn. 

Theo đó, Cục Di sản văn hóa sẽ phối hợp với địa phương tập huấn cho cộng đồng kỹ năng trao truyền di sản phù hợp với điều kiện hiện tại; hỗ trợ cộng đồng trang bị đồ dùng, công cụ, nhạc cụ… để thực hành lễ hội; tư liệu hóa về quy trình thực hành lễ hội, xây dựng bộ tài liệu cơ sở dữ liệu số (bao gồm phim, ảnh, tài liệu viết) cung cấp cho cộng đồng để thực hành, trao truyền, quảng bá di sản Lễ hội đập trống của người Ma coong ở Thượng Trạch đến cộng đồng bên ngoài. 

Dự án được thực hiện trong quý IV/2022.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện việc bảo tồn, phát huy Lễ hội truyền thống Đập trống của người Ma coong; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của cộng đồng địa phương. 

PV Hồng Mến
 

Các tin khác