Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản

8:54, Thứ Hai, 15-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Tại Kế hoạch số 73/KH-BTTH, Bảo tàng tổng hợp tỉnh đã xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng trên địa bàn xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa).

Việc xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản nhằm phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng của người Bru - Vân Kiều trên địa bàn xã Kim Thủy, xã Trọng Hóa, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, tiêu biểu, đặc sắc trong đời sống văn hóa của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, hướng tới sự phát triển bền vững; rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khác trên địa bàn toàn tỉnh.

Các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số; các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các bản, vùng dân tộc thiểu số, miền núi; các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, tổ chức xã hội hoạt động trên địa bàn xã Kim Thủy, Dân Hóa sẽ trực tiếp được hưởng lợi từ mô hình này.

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác