Thúc đẩy phát triển du lịch của các địa phương mang tính bền vững, giữ gìn bảo vệ phát huy giá trị truyền thống, văn hóa lịch sử, tài nguyên du lịch

15:56, Thứ Hai, 25-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng (Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa) giai đoạn 2022 - 2027 được ký ngày 01/7/2022, Tổ Công tác thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng. Thông qua đó để tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phát huy hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của mỗi địa phương mang tính bền vững, giữ gìn bảo vệ phát huy giá trị truyền thống, văn hóa lịch sử, tài nguyên du lịch. 

Một số nội dung liên kết hợp tác, đó là: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2024 - 2025; tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động du lịch giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng; kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch về quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án sản phẩm du lịch mới và hoạt động diễn ra trong năm của mỗi địa phương...

Kế hoạch cũng tổ chức cuộc thi nghiệp vụ buồng, hướng dẫn viên du lịch tại điểm nhằm trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng; tổ chức Đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch tại các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; chào bán chương trình du lịch của từng địa phương, chương trình liên kết; quảng bá hình ảnh, hoạt động, sự kiện du lịch của các tỉnh, thành phố trên phương tiện thông tin truyền thông của mỗi địa phương…

PV Minh Huyền

Các tin khác