Triển khai thực hiện nội dung về lĩnh vực du lịch Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

16:28, Thứ Ba, 4-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/10/2022, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 941/KH-SDL về việc thực hiện hoạt động về lĩnh vực du lịch Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch” (Dự án số 6) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, các phòng, đơn vị thuộc Sở sẽ tổ chức tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể của các DTTS có khó khăn đặc thù và nguy cơ mai một; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức văn hóa xã, nghệ nhân người DTTS; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch, kỹ năng chế biến món ăn, hướng dẫn phục vụ lưu trú, phục vụ khách du lịch. Địa điểm triển khai tại các thôn, bản của các DTTS có tiềm năng phát triển du lịch ở những xã miền núi, gồm: Bản Còi Đá (xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy), thôn Ho Rum (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy), bản Rào Con (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch), bản 39 (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), bản Mò O Ồ Ồ và bản Ón (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa), Bản Dộ - Tà Vờng (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa), xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh).

Cùng với đó, các phòng, đơn vị cũng hỗ trợ chương trình tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS; chương trình quảng bá xúc tiến du lịch các vùng đồng bào DTTS và miền núi kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ngoài ra, nội dung Kế hoạch bao gồm hoạt động hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi triển khai tại thôn Ho Rum (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy), bản Rào Con (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch), bản 39 (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), bản Mò O Ồ Ồ và bản Ón (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa), Bản Dộ - Tà Vờng (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa), bản Kè (xã Lâm Hóa, huyện Minh Hóa), một số bản tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh)…

Kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững để thúc đẩy tăng trường kinh tế - xã hội các xã miền núi, biên giới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

PV Minh Huyền

Các tin khác