Một số hãng taxi trên địa bàn tỉnh

Post date: 19/04/2019

Font size : A- A A+

MỘT SỐ HÃNG TAXI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Taxi Mai Linh:

+ Địa chỉ: Đường Quang Trung - Phường Phú Hải - TP. Đồng Hới 

+ Điện thoại: 0232. 3 85.85.85

2. Taxi Quảng Bình

+ Địa chỉ: Tiểu khu 14 - Phường Bắc Lý - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: 0232. 3 82.82.82

3. Taxi Tiên Sa

+ Địa chỉ: 09 Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: 0232. 3 79.79.79

4. Taxi Phong Nha

+ Địa chỉ: 05 Lê Văn Hưu - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: 0232. 3 86.86.86

5. Taxi Hải Bình

+ Địa chỉ: Tiểu khu 10 - TT Hoàn Lão - huyện Bố Trạch 

+ Điện thoại: 0232. 3 67.67.67

6. Sun Taxi

+ Địa chỉ: 75 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: 0232. 3 53.53.53

7. Taxi Hoàng Sa

+ Địa chỉ: 07 Hùng Vương - TT Hoàn Lão - huyện Bố Trạch

+ Điện thoại: 0232. 3 675.675/3 75.75.75

8. Taxi Xuyên Việt

+ Địa chỉ: Tổ 6 - Tiểu khu 10 - Phường Đồng Phú - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: 0232. 3 84.84.84

9. Taxi Đồng Hới

+ Địa chỉ: Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Lý - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: 0232. 3 841.841