Tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Thám hiểm hang Ba”

11:13, Thứ Bảy, 8-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung Công văn số 627/UBND-NCVX được UBND tỉnh đã ban hành ngày 07/4/2023 về việc khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Thám hiểm hang Ba”.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng liên kết với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Thám hiểm hang Ba” theo đề xuất của Sở Du lịch tại Công văn số 343/SDL-KHPTDL ngày 04/4/2023, Báo cáo số 199/BC-VQG ngày 13/3/2023 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng báo cáo kết quả khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Thám hiểm hang Ba”. 

Thời gian tiếp tục khai thác thử nghiệm là 12 tháng, kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận. Trong thời gian khai thác thử nghiệm, mức thu dịch vụ tham quan đối với sản phẩm du lịch này là 800.000 đồng/khách/lượt.

Các nội dung khai thác thử nghiệm thực hiện theo Công văn số 140/UBND-NCVX ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh các nội dung khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Thám hiểm hang Ba”.

Sau khi kết thúc thời gian khai thác thử nghiệm, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Du lịch, UBND tỉnh.

PV:NQ

Các tin khác