Tiếp tục khai thác thử nghiệm chương trình tham quan 4 ngày 3 đêm của sản phẩm du lịch “Khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy"

14:8, Thứ Năm, 10-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2120/UBND-NCVX về việc đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng liên kết, phối hợp với đơn vị khai thác sản phẩm du lịch Khám phá hang Đại Ả, hang Over và hang Pygmy tiếp tục khai thác thử nghiệm chương trình tham quan 4 ngày 3 đêm của sản phẩm du lịch “Khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy”. 

Theo đó, thời gian tiếp tục khai thác thử nghiệm cho đến khi được đưa vào khai thác chính thức.

Các nội dung còn lại thực hiện theo Công văn số 876/UBND-NCVX ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về việc khai thác thử nghiệm chương trình 04 ngày 03 đêm của sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pigmy; Công văn số 277/UBND-NCVX ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về việc giảm mức thu dịch vụ tham quan chương trình 04 ngày 03 đêm của sản phẩm du lịch Khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pigmy.

Ngày 28/5/2022, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng liên kết, phối hợp với đơn vị khai thác sản phẩm thác thử nghiệm chương trình 4 ngày 3 đêm của sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pigmy với lộ trình: Ngày 1 Phong Nha - Km24 (đường 20 Quyết Thắng) - Hang Đại Ả; ngày 2 khám phá Hang Đại Ả; ngày 3 khám phá cửa sau Hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy; ngày 4 hang Pygmy - Km25 (đường 20 Quyết Thắng) - Phong Nha.

Đây là sản phẩm có tính mạo hiểm cao nên áp dụng cho đối tượng khách từ 16 - 65 tuổi, đảm bảo sức khỏe và có kỹ năng cần thiết, đạt yêu cầu của bài kiểm tra do đơn vị khai thác xây dựng, thực hiện. Số lượng khách không quá 10 khách/chương trình tham quan và không quá 01 chương trình tham quan/ngày. 

PV Hồng Mến
 

Các tin khác