Tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa”

16:37, Thứ Hai, 7-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 07/11/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2075/UBND-NCVX về việc tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa” của Công ty TNHH Oxalis Holiday.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Oxalis Holiday tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình”. Thời gian khai thác thử nghiệm: Từ ngày 10/11/2022 đến 30/11/2023. 

Các nội dung khai thác thử nghiệm thực hiện theo Công văn số 307/UBND-KGVX ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về việc khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa”. Sau khi kết thúc thời gian khai thác thử nghiệm, Công ty TNHH Oxalis Holiday báo cáo kết quả trình Sở Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND huyện Minh Hóa tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

PV:NQ

Các tin khác