Bổ sung Chương trình tham quan sản phẩm du lịch “Khám phá hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ”

10:37, Thứ Ba, 25-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1969/UBND-NCVX về việc bổ sung Chương trình tham quan sản phẩm du lịch “Khám phá hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ”.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép bổ sung Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm: Khám phá hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ vào Đề án khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ”.

Cụ thể, Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm: Khám phá hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ, ngày thứ nhất tham quan Trung tâm Phong Nha - Km12, đường Tỉnh lộ 562 - khám phá hang Ô Rô; ngày thứ hai: Bãi cắm trại - Km16, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - hang Hoàn Mỹ - Trung tâm Phong Nha. Số lượng khách không quá 20 khách/đoàn, không quá 40 khách/ngày. 

Mức thu dịch vụ tham quan Chương trình Khám phá hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ 02 ngày 01 đêm 200.000 VNĐ/khách/lượt. Trên cơ sở các khoản phí theo quy định, chi phí, dịch vụ liên quan đến việc tổ chức Chương trình tham quan, đơn vị liên kết khai thác tự tính toán để xây dựng giá bán chương trình tham quan phù hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Du lịch và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trước khi thực hiện.

Thời gian khai thác thử nghiệm Chương trình tham quan bổ sung 02 ngày 01 đêm: Khám phá hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ và các nội dung khác có liên quan thực hiện theo Đề án Khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ” đã được cho phép tại Công văn số 1231/UBND-NCVX ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng liên kết, phối hợp với đơn vị khai thác để khai thác thử nghiệm Chương trình tham quan bổ sung nói trên đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo đơn vị khai thác xây dựng và thực hiện phương án lắp đặt các lán để che nắng, mưa tại bãi cắm trại đảm bảo an toàn, đúng quy định; có phương án dự phòng lương thực, thực phẩm phục vụ du khách trong trường hợp bị mắc kẹt, cô lập dài ngày do lũ lụt, thiên tai bất ngờ, không lường trước được...

PV Hồng Mến