Một số nhà hàng dọc bãi biển Nhật Lệ - TP. Đồng Hới

14:18, Thứ Năm, 1-11-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

MỘT SỐ NHÀ HÀNG DỌC BẢI BIỂN NHẬT LỆ - TP. ĐỒNG HỚI

Nhà hàng Hải Yến

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3810011/0989371999

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 700 khách

Nhà hàng Quốc Dũng

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3810071

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 500 khách


Nhà hàng Vạn Tuế

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0988079879

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 500 khách

Nhà hàng Phú Cường

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3810114/0935228870

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 400 khách


Nhà hàng Đức Duyên

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp kéo dài - xã Quang Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3810042/0905503032

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 450 khách

Nhà hàng Đại Dương

- Địa chỉ: 71 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3833868/0916947727

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 300 khách


Nhà hàng nổi Biển Đông

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0976577239

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng nổi Hải Dương

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0905843295/01645851716

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 200 khách


Nhà hàng nổi Hải Đăng

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0389052678

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Sơn Hạnh

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0974747333

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 200 khách


Nhà hàng Mỹ Hương

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp kéo dài - xã Quang Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3810073/0984379557

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống

- Quy mô: 200 khách

Nhà hàng Cánh Buồm Đỏ

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3855866/0905367373

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 200 khách


Nhà hàng Trung Tâm

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3821565/01694374559

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 200 khách

Nhà hàng Hoàng Yến

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3851873/0935741923

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 500 khách


Nhà hàng Lợi Nga

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3820835

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Đức Hạnh

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3821265/0934898789

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Nhà hàng Mỹ Hạnh

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3821453/0932413889

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 1.000 khách

Nhà hàng Vinh Hoa

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 6276040/0916490975

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Nhà hàng Hoàng Giang

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0936091675

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Lệ Đào

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0986629198

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 500 khách


Nhà hàng Nam Thuyên

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 01675923825

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Phương Mận

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0396490902

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 1.000 khách


Nhà hàng Anh Nổi

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3828007/01687307585

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Ánh Dương

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3820443/0983272215

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 120 khách


Nhà hàng Hạnh Ngân

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3824588/0977231206

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Ngọc Lan

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3810056/01685338770

- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

- Quy mô: 150 khách


Các tin khác