Một số Nhà hàng khác trên địa bàn các huyện, thị

8:43, Thứ Năm, 4-4-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN
(Có đăng ký quảng bá thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh)

Nhà hàng Phi Hùng

- Địa chỉ: Bãi Đá Nhảy - xã Thanh Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 0913258906

- Đặc trưng: Đặc sản tươi sống rừng, biển

- Quy mô: 400 khách

Nhà hàng Phương Nam 2

- Địa chỉ: Chày Lập - xã Sơn Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 0915322983

- Đặc trưng: Đặc sản quê

- Quy mô: 400 khách


Nhà hàng Thu Hương

- Địa chỉ: Thôn Tiền Phong - xã Thanh Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 0905688190

- Đặc trưng: Đặc sản tươi sống rừng, biển

- Quy mô: 400 khách

 

 


 

>>> Vui lòng nhấn vào đây để tải Phiếu đăng ký quảng bá thông tin