Quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh

9:26, Thứ Tư, 27-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 25/12/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Quy định này quy định về mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa tỉnh, bao gồm: Các hình thức tổ chức quản lý; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức quản lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý Khu du lịch cấp tỉnh. Quy định áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động du lịch hoặc có liên quan đến việc quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Quy định nêu rõ, các mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh gồm: Mô hình đơn vị quản lý Khu du lịch cấp tỉnh do cơ quan Nhà nước thành lập; mô hình tổ chức quản lý Khu du lịch cấp tỉnh do doanh nghiệp thành lập.

Đối với đơn vị quản lý Khu du lịch cấp tỉnh do cơ quan Nhà nước thành lập, căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lại Ban quản lý chuyên ngành để quản lý Khu du lịch cấp tỉnh theo nguyên tắc không làm tăng đơn vị sự nghiệp công lập. Với Khu du lịch cấp tỉnh nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, Sở Du lịch lập hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch cấp tỉnh. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp huyện quyết định giao cho đơn vị quản lý khu du lịch quản lý một hoặc nhiều Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn quản lý.

Đối với tổ chức quản lý Khu du lịch cấp tỉnh do doanh nghiệp thành lập thực hiện theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Quy định cũng nêu cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quản lý Khu du lịch cấp tỉnh; cơ chế phối hợp của đơn vị quản lý Khu du lịch cấp tỉnh... 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2024.

PV:NQ

Các tin khác