Tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá khe Nước Trong, suối Tiên và chinh phục thác Cổng Trời - Bãi Đạn”

14:34, Thứ Sáu, 6-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Công văn số 2016/UBND-NCVX ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá khe Nước Trong, suối Tiên và chinh phục thác Cổng Trời - Bãi Đạn”.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý để Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong liên kết phối hợp với đơn vị khai thác tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá khe Nước Trong, suối Tiên và chinh phục thác Cổng Trời - Bãi Đạn”.

Thời gian tiếp tục khai thác thử nghiệm từ khi UBND tỉnh chấp thuận cho đến khi Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong được phê duyệt (thời gian tiếp tục khai thác thử nghiệm tối đa không quá 12 tháng).

UBND tỉnh cũng nêu rõ: Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 2667/UBND-NCVX ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về việc khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá khe Nước Trong, suối Tiên và chinh phục thác Cổng Trời - Bãi Đạn” và Công văn số 2631/VPUBND-NCVX ngày 14/07/2022 về việc phương án sử dụng nguồn thu dịch vụ tham quan, dịch vụ môi trường rừng của Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.

Cụ thể, chương trình tham quan 01 ngày gồm, lộ trình 1: Đồng Hới - Thác Tóc Tiên - Suối Tiên - Chinh phục Thác Cổng Trời; lộ trình 2: Đồng Hới - Khe Nước Trong - Bãi Đạn. Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm, lộ trình 1, ngày 01: Đồng Hới - Thác Tóc Tiên - Suối Tiên - Cổng Trời - Bãi Đạn; ngày 02: Bãi Đạn - Khe Nước Trong - Đồng Hới và lộ trình 2, ngày 01: Đồng Hới - Thác Tóc Tiên - Suối Tiên - Cổng Trời - Bãi Đạn; ngày 02: Chinh phục Thác Cổng Trời. 

Đối tượng là khách du lịch trong nước và quốc tế, đảm bảo sức khỏe, đáp ứng những tiêu chí quy định cụ thể. Độ tuổi của khách tham gia cụ thể: Chương trình tham quan 01 ngày lộ trình 1 và 02 ngày 01 đêm từ 16 tuổi trở lên từ 16 tuổi trở lên; Chương trình tham quan 01 ngày lộ trình 2 từ 06 tuổi trở lên. Về số lượng khách, Chương trình tham quan 01 ngày không quá 20 khách/chương trình, không quá 03 chương trình/ngày, các đoàn xuất phát cách nhau tối thiểu 02 giờ; Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm không quá 20 khách/chương trình/lộ trình và không quá 03 chương trình/ngày, các đoàn khách xuất phát cách nhau tối thiểu 01 giờ…

PV Minh Huyền

Các tin khác