Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Tạ làng La Hà

16:2, Thứ Hai, 21-8-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 18/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Tạ làng La Hà, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn.

UBND tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất ở di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thị xã Ba Đồn, UBND xã Quảng Văn thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử Nhà thờ họ Tạ làng La Hà theo đúng quy định của pháp luật.

PV:NQ

Các tin khác