Điều chỉnh độ tuổi khách tham quan đối với sản phẩm du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”

10:40, Thứ Năm, 13-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 12/4/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 655/UBND-NCVX về việc điều chỉnh độ tuổi khách tham quan sản phẩm du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh độ tuổi khách tham quan đối với sản phẩm du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”, cụ thể: Chương trình tham quan 01 ngày (chỉ tham quan hang Nước Nứt) dành cho khách du lịch từ 12 tuổi trở lên và Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm (tham quan hang Nước Nứt và hang Va) là khách du lịch từ 16 tuổi trở lên. 

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Chua Me Đất xây dựng Phương án đảm bảo an toàn chương trình tham quan 01 ngày (hang Nước Nứt) dành cho đối tượng khách từ 12 tuổi trở lên của sản phẩm du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”; đồng thời phê duyệt trước khi thực hiện.

Ngoài nội dung điều chỉnh ở trên, các nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung khai thác sản phẩm du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”.

PV Minh Huyền

Các tin khác