Chuyển đổi đơn vị khai thác sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn - hang Rục Mòn”

14:21, Thứ Năm, 1-12-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Công văn số 2269/UBND-NCVX ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép chuyển đổi đơn vị khai thác sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn - hang Rục Mòn” từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đất Xanh sang Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đất Xanh Phong Nha. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đất Xanh Phong Nha chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện việc khai thác sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn - hang Rục Mòn” theo các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án khai thác tuyến du lịch “Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn - hang Rục Mòn” và văn bản khác có liên quan; đồng thời khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn - hang Rục Mòn”, tạo việc làm, sinh kế cho người dân địa phương và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho huyện Minh Hóa chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan giám sát, kiểm tra việc chuyển đổi đảm bảo theo quy định hiện hành.

PV Minh Huyền

Các tin khác