Du lịch Quảng Bình chuyển đổi số, hướng đến tăng trưởng xanh   Tin mới
Chuyển đổi số trong ngành du lịch là sự chuyển dịch từ mô hình kinh doanh truyền thống sang kinh doanh hiện đại hơn, tập trung vào khách hàng theo mô hình chuỗi giá trị số dựa trên dữ liệu. Chuyển đổi...
Xem tiếp