Bản in     Gởi bài viết  
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Thêm 58 hang động mới được phát hiện Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết qua khảo sát tại một số xã vùng đệm thuộc huyện Minh Hóa đã phát thêm 58 hang động mới.
Trong thời gian qua, dựa trên nguồn tin của người dân địa phương cung cấp, cán bộ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức khảo sát độc lập đối với 58 hang động mới. Theo đó, cùng việc so sánh số liệu các hang động mà chuyên gia của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh từng phát hiện, loại bỏ dần những hang động trùng lặp, kết quả cho thấy 58 hang động này chưa từng được công bố.

Tuy nhiên, do điều kiện kỹ thuật còn hạn chế nên vẫn còn một số hang động chưa khảo sát. Do đó, hồ sơ của 58 hang động mới này sẽ chuyển giao cho đoàn chuyên gia Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh để tiến hành khảo sát chi tiết hơn.

Hồng Mến

[Trở về]