Bản in     Gởi bài viết  
Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (thời kỳ 1965-1973) 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Quảng Bình nói chung, tại Thành phố Đồng Hới nói riêng là địa bàn đánh phá vô cùng ác liệt và cực kỳ dã man của đế quốc Mỹ nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Do vậy, trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Bình phải sơ tán lên phía Tây Thành phố Đồng Hới.

Hầm trú ấn Tỉnh uỷ Quảng Bình được xây bằng xi măng cốt thép nửa chìm, nửa nổi. Hầm có diện tích 60 m2. Đây là nơi làm việc của bộ máy chỉ huy của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Tại đây, các chủ trương đường lối của Đảng bộ được đưa ra chỉ đạo, lãnh đạo quân và dân Quảng Bình tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi. Cũng tại đây, nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, quân đội dùng làm nơi làm việc để chỉ đạo các chiến dịch lớn như đường chín Nam Lào, chiến dịch năm 1972...

Hiện nay, hầm trú ẩn của Tỉnh uỷ Quảng Bình còn nguyên vẹn.

Theo Sở Khoa học - Công nghệ 

[Trở về]