Bản in     Gởi bài viết  

MỘT SỐ HÃNG TAXI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Taxi Mai Linh:

   * Hội sở chính:

+ Địa chỉ: Đường Quang Trung - Diêm Hải - Phường Phú Hải - TP. Đồng Hới 

+ Điện thoại: (052) 3 85.85.85

+ Có dịch vụ: cho thuê xe 4 chổ; 7 chổ và 16 chổ

   * Chi nhánh Ba Đồn:

+ Địa chỉ: Khu phố 1 - Thị trấn Ba Đồn - huyện Quảng Trạch 

+ Điện thoại: (052) 3 69.69.69/ 3 51.51.51

+ Có dịch vụ: cho thuê xe 4 chổ; 7 chổ và 16 chổ  

2. Taxi Đồng Hới

+ Địa chỉ: Đường Hữu Nghị - Phường Nam Lý - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: (052) 3 841.841

+ Có dịch vụ: cho thuê xe 4 chổ; 7 chổ

3. Taxi Xuyên Việt

+ Địa chỉ: Tổ 6 - Tiểu khu 10 - Phường Đồng Phú - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: (052) 3 84.84.84

+ Có dịch vụ: tho thuê xe 4 chổ; 7 chổ

4. Taxi Quảng Bình

+ Địa chỉ: Tiểu khu 14 - Phường Bắc Lý - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: (052) 3 82.82.82

+ Có dịch vụ: cho thuê xe 4 chổ; 7 chổ

5. Taxi Hải Bình

+ Địa chỉ: Tiểu khu 10 - TT Hoàn Lão - huyện Bố Trạch 

+ Điện thoại: (052) 3 67.67.67

+ Có dịch vụ: cho thuê xe 4 - 29 chổ.

[Trở về]