Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch góp phần quảng bá về điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng” 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Quyết định số 44/QĐ-TTg về việc ban hành Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch được ký ban hành ngày 09/01/2019.
Đề án hướng tới mục tiêu đổi mới cách thức, nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thông tin, truyền thông về du lịch; tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành Du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng miền địa phương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá về điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”. Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam góp phần xây dựng, định vị hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam với du khách trong và ngoài nước.

Theo Đề án, nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung, kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch; thông tin, tuyên truyền về sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu Quốc gia nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế; tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về mô hình, điển hình thành công tiêu biểu trong phát triển du lịch, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

Các nội dung trên được tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông lồng ghép qua nhiều hoạt động, sự kiện; truyền thông qua hệ thống Internet, truyền thông qua một số hoạt động khác như: Cung cấp tài liệu truyền thông về du lịch đưa lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham khảo; xây dựng, xuất bản ấn phẩm về du lịch để tổ chức truyền thông tại các hội chợ du lịch quốc tế; tổ chức cuộc thi tuyên truyền quảng bá hình ảnh về du lịch...

Minh Huyền

[Trở về]