Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình có 7 nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định phong tặng danh hiệu cho 62 Nghệ nhân nhân dân (NNND) và 561 Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) vì đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Trong đó, tỉnh Quảng Bình vinh dự có 1 NNND và có thêm 6 NNƯT.

Cụ thể, phong tặng danh hiệu NNND cho nghệ nhân Phạm Thị Niếu (Bố Trạch) là người nắm giữ nghệ thuật trình diễn dân gian: văn hóa bá trạo, hò hạ thủy, hò dậm sạp; múa bông chèo cạn; hát quạt, vè cá, múa đồng đăng…Danh hiệu NNƯT được trao cho các nghệ nhân: Lê Thành Lộc (Quảng Trạch) nắm giữ nghệ thuật trình diễn dân gian hát ru và hò chèo cạn Cảnh Dương; Trần Khánh Nguyên (Minh Hóa), nắm giữ nghệ thuật trình diễn dân ca người Nguồn Minh Hóa; Hồ Xuân Thể (Quảng Trạch), nắm giữ nghệ thuật trình diễn dân gian ca trù; cùng các nghệ nhân Nguyễn Hữu Điệp, Lê Thị Hạnh và Đặng Ngọc Linh (Lệ Thủy) nắm giữa nghệ thuật trình diễn hò khoan Lệ Thủy.

Tính đến nay, tỉnh Quảng Bình vinh dự có 1 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNND và 8 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNƯT.

Theo Đài PT-TH

[Trở về]