Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 28/11/2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Quảng Bình

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; mang tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, tạo thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Ngành cũng phấn đấu thu hút được 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa, đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 04 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Đặc biệt, toàn ngành đề ra mục tiêu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác và Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TW đề ra, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đó là: Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành Du lịch; hoàn thiện thể chế, chính sách; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật; xúc tiến quảng bá; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường quản lý Nhà nước lĩnh vực Du lịch...

Phát biểu tại điểm cầu Quảng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI đã xác định du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, do đó, ngành Du lịch của tỉnh thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển du lịch. Trên cơ sở các Chương trình hành động, văn bản về phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020, đồng chí nhấn mạnh, Quảng Bình đang tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Nâng cao nhận thức của xã hội; tăng cường công tác quy hoạch, hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội; phát triển sản phẩm du lịch; đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá và xúc tiến du lịch; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch; xây dựng văn hóa du lịch; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. Để bảo đảm chiến lược phát triển bền vững đã đặt ra, đồng chí nhấn mạnh, hiện nay, tỉnh đang thuê đơn vị tư vấn Quốc tế McKinsey điều chỉnh, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nguyên tắc phát triển bền vững là nguyên tắc nhất quán và xuyên suốt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng kiến nghị một số vấn đề mong Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành quan tâm, đó là: Sớm tham mưu cho Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Khu Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng; tạo điều kiện cho Quảng Bình kết nối với các tour, tuyến du lịch, đặc biệt là tour, tuyến du lịch quốc tế; đồng thời hỗ trợ tỉnh triển khai các dự án về du lịch... 

Minh Huyền

[Trở về]