Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ 13,5 tỷ đồng cho “Chương trình du lịch” năm 2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Chương trình du lịch năm 2021.
Theo đó, UBND tỉnh phân bổ 13,5 tỷ đồng thuộc ngân sách tỉnh năm 2021 cho các đơn vị thực hiện kinh phí “Chương trình du lịch” năm 2021 thuộc ngân sách tỉnh năm 2021. Các nội dung triển khai gồm: Tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của du lịch đối với phát triển kinh tế, xã hội tỉnh; xây dựng tài liệu về Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch; xây dựng, triển khai các đề án về phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác phát triển du lịch với các địa phương, hiệp hội, hội du lịch và hoạt động kích cầu du lịch Quảng Bình; quảng bá du lịch Quảng Bình qua báo chí, truyền hình, truyền thông trong nước và quốc tế; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Bình; thực hiện Chương trình Chào đón năm mới 2021; tổ chức, quảng bá Lễ hội hang động và các lễ hội văn hóa, du lịch để thu hút khách du lịch; Chương trình tập huấn nghề du lịch theo tiêu chuẩn du lịch Việt Nam (VTOS) cho nhân viên đơn vị hoạt động du lịch.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng triển khai tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người lao động trong lĩnh vực du lịch; xây dựng, triển khai Đề án phân cấp/ủy quyền quản lý Nhà nước về du lịch và thực hiện "Mỗi người dân là một đại sứ/hướng dẫn viên du lịch"; thanh, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành trong lĩnh vực du lịch; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; phát triển hệ thống website và các nền tảng số của du lịch Quảng Bình; quảng bá du lịch Quảng Bình trên hệ thống biển panô tấm lớn; phát triển sản phẩm, quà lưu niệm phục vụ phát triển du lịch; hỗ trợ cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi người dân là một đại sứ/hướng dẫn viên du lịch"…

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo chế độ quy định.

Minh Huyền

[Trở về]