Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2017, có 12.656 lượt khách sử dụng các sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tính đến ngày 25/11/2017, số lượng khách sử dụng các sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá trong Vườn Quốc gia là 12.656 lượt, đạt 223,36% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 11.982 lượt, đạt 234,52%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch sinh thái gần 86 tỉ đồng.
Có được kết quả đó là nhờ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với đơn vị liên quan để khai thác có hiệu quả các Đề án du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia; công tác phục vụ của chuyên gia, hướng dẫn viên và khuân vác, hậu cần ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng tour không ngừng được tăng lên, đáp ứng nhu cầu khách tham quan. Bên canh đó, việc quản lý, giám sát được thực hiện chặt chẽ, khoa học nên hoạt động du lịch sinh thái cơ bản không ảnh hưởng đến công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong Vườn Quốc gia. Hầu hết khách du lịch sau khi tham quan các tuyến đều đánh giá cao và khá hài lòng với loại hình du lịch cũng như chất lượng phục vụ, qua đó góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu du lịch Quảng Bình.

Đặc biệt, việc khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá cũng đã giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập cho 210 lao động địa phương trực tiếp tham gia phục vụ tour với mức thu nhập tương đối ổn định bình quân 05 triệu đồng/người/tháng. Qua các hoạt động phục vụ du khách đã nâng cao kỹ năng phục vụ, hướng tới chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch cho lao động địa phương, tác động tới hiểu biết, nhận thức về giá trị Di sản thế giới của nhiều đối tượng trước đây từng là lâm tặc từng bước được giác ngộ, có ý thức tốt về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Hồng Mến

[Trở về]