Bản in     Gởi bài viết  
Một số hình ảnh về di tích, lịch sử tỉnh Quảng Bình 
Bến phà Gianh

Bến phà Quán Hàu

Chùa An Xá

Đền Liễu Hạnh Công chúa

Đình Lý Hòa

Hang Lèn Hà

Hang Tám thanh niên xung phong

Hoành Sơn Quan

Khu Giao tế - xã Đức Ninh

Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh

Lũy Đào Duy Từ

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Núi Thần Đinh

Nhà thờ Tam Tòa

Thành Đồng Hới

Trận địa pháo Quang Phú

Tượng đài Mẹ Suốt

Vũng Chùa - Đảo Yến

 

[Trở về]