Bản in     Gởi bài viết  
Lễ hội Di tích lịch sử Chùa Hoằng Phúc được tổ chức vào ngày 23 và 24/02/2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND huyện Lệ Thủy về việc tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử Chùa Hoằng Phúc.
Theo đó, Lễ hội sẽ diễn ra tại Di tích lịch sử Chùa Hoằng Phúc thuộc thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy với các hoạt động chính như Lễ rước nước, khai mạc lễ hội, nghi lễ theo nghi thức Phật giáo, thả hoa đăng; tổ chức hoạt động về nguồn tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Miếu An Sinh - Chùa Hoằng Phúc và các hoạt động thể thao như kéo co, cờ tướng, đẩy gậy, bóng chuyền hơi, bài chòi, đánh đu truyền thống...

Việc tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử Chùa Hoằng Phúc nhằm duy trì và phát triển những giá trị văn hóa, tinh thần của Nhân dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện, đồng thời tiếp tục đầu tư, tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử, văn hóa, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Mai Anh

[Trở về]