Bản in     Gởi bài viết  
Lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Đình Quang được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4686/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Đình Quang thuộc phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.
Theo đó, UBND tỉnh nghiêm cấm các hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực Di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất ở Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu thành phố Đồng Hới, phường Bắc Lý và Sở Văn hóa - Thể thao thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với Di tích lịch sử Lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Đình Quang theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2017.

Minh Huyền

[Trở về]