Bản in     Gởi bài viết  
LÀNG CHIẾN ĐẤU QUẢNG XÁ

Ngày 18 tháng 12 năm 2008 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3355/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với làng chiến đấu Quảng Xá thuộc xã Tân Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình.

 

[Trở về]