Bản in     Gởi bài viết  

MỘT SỐ QUÁN KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Karaoke Paradize Thiên Đường I

- Địa chỉ: 44 - Lý Thường Kiệt - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0961747858

- Giờ mở cửa: Từ 12h đến 24h


Karaoke Paradize Thiên Đường II

- Địa chỉ: 07 - Nguyễn Trường Tộ - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0813099666

- Giờ mở cửa: Từ 12h đến 24h


karaoke g8

Karaoke G8

- Địa chỉ: 58 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3839868

- Giờ mở cửa: Từ 11h đến 23h


Karaoke Rose

- Địa chỉ: Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 6512222

- Giờ mở cửa: Từ 12h đến 24h


Karaoke Amor Palce

- Địa chỉ: 101 - Hữu Nghị - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0942955555

- Giờ mở cửa: Từ 10h30 đến 23h


Karaoke Dragons

- Địa chỉ: TDP 11 - P.Nam Lý - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3847676

- Giờ mở cửa: Từ 10h đến 24h


Karaoke Mắt Đêm

- Địa chỉ: 173 - Hữu Nghị - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0942065189

- Giờ mở cửa: Từ 08h đến 24h


Karaoke New Star

- Địa chỉ: 10 - Diên Hồng - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0946173636

- Giờ mở cửa: Từ 10h đến 24h


Karaoke Tân Trường Sơn

- Địa chỉ: 34 - Mạc Đỉnh Chi - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0898213888

- Giờ mở cửa: Từ 07h30 đến 24h


Karaoke Tân Lộc Phát

- Địa chỉ: 28 - Mạc Đỉnh Chi - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0979238456/ 0967130689

- Giờ mở cửa: Từ 10h đến 24h

karaoke tan loc phat

karaoke 5 sao

Karaoke 5 Sao

- Địa chỉ: 25 - Trần Hoàn - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0918824768

- Giờ mở cửa: Từ 10h đến 24h


Karaoke Pro Clup

- Địa chỉ: 128 Quang Trung - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0845128128

- Giờ mở cửa: Từ 10h30 đến 24h

karaoke pro

karaoke thaibinh

Karaoke Thái Bình

- Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3533666

- Giờ mở cửa: Từ 10h đến 23h


Karaoke Hoàng Long

- Địa chỉ: 340 - Lý Thái Tổ - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0972153989

- Giờ mở cửa: Từ 09h đến 23h


karaoke single

Karaoke Hoàng Linh

- Địa chỉ: 77 - Mạc Đĩnh Chi - TP Đồng Hới

- Điện thoại: 0986564536

- Giờ mở cửa: Từ 10h đến 24h


Karaoke Idol

- Địa chỉ: 20 - Tôn Thất Thuyết - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3840760

- Giờ mở cửa: Từ 08h đến 23h


Karaoke Thanh Hoa

- Địa chỉ: 48 - Tôn Thất Thuyết - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0973515242

- Giờ mở cửa: Từ 11h đến 23h


Karaoke Vang Vang

- Địa chỉ: 33 - Hoàng Diệu - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0375649909

- Giờ mở cửa: Từ 09h đến 24h


Karaoke Sắc Màu II

- Địa chỉ: 11 - Thanh Niên - Đồng Hới

- Điện thoại: 0982104699

- Giờ mở cửa: Từ 10h đến 23h


Karaoke Minh Hoàng

- Địa chỉ: TDP 1 - P.Đồng Sơn - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0848803636

- Giờ mở cửa: Từ 09h đến 24h


Karaoke Gia Bảo

- Địa chỉ: TDP 1 - Phú Vinh - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0938473318

- Giờ mở cửa: Từ 08h đến 23h


Karaoke Khánh Linh

- Địa chỉ: 08 - Tôn Thất Thuyết - TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3842772

- Giờ mở cửa: Từ 14h đến 24h


* Ghi chú: Quý vị muốn quảng bá thông tin, xin vui lòng nhấn vào đây để tải mẫu phiếu đăng ký.

[Trở về]