Bản in     Gởi bài viết  
Hình ảnh về Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Công nghiệp Quảng Bình 

Thu hoạch lúa

Thử nghiệm giống Lúa mới

Thử nghiệm giống Ngô mới

Cao su

Lấy mũ cao su

Chế biến mũ cao su

Chế biến mũ cao su

Chế biến mũ cao su

Chế biến mũ cao su

Rừng cao su

Nghiên cứu sản xuất hạt giống

Nghiên cứu sản xuất hạt giống

Quy trình sản xuất hạt giống

Quy trình sản xuất hạt giống

Quy trình sản xuất hạt giống

Bảo vệ rừng

Đánh bắt cá

Chế biến thuỷ sản xuất khẩu

Chế biến thuỷ sản xuất khẩu

Chế biến gỗ

Chế biến gỗ

Chế biến gỗ

Chế biến gỗ

Chế biến gỗ

Sản phẩm từ gổ

Nhà máy bia rượu

Quy trình sản xuất bia rượu

Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Sản xuất nhôm thanh định hình ở nhà mày Asia - Vina - Taiwan

[Trở về]