Bản in     Gởi bài viết  
Hình ảnh về Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2007) 

[Trở về]