Bản in     Gởi bài viết  
Hình ảnh về Lễ kỷ niệm 5 năm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên Thế Giới 

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Các đồng chí đại biểu đến dự buổi Lễ kỷ niệm

Các đồng chí đại biểu đi thuyền trên sông Son

Các đồng chí đại biểu đi thuyền trên sông Son

Thả đèn hoa đăng trên sông Son

Thả đèn hoa đăng trên sông Son

Thả đèn hoa đăng trên sông Son

Bắn pháo hoa chào mừng Lễ kỷ niệm

Bắn pháo hoa chào mừng Lễ kỷ niệm

Bắn pháo hoa chào mừng Lễ kỷ niệm

[Trở về]