Bản in     Gởi bài viết  
Hình ảnh về Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

Cửa động Phong Nha

Huyền thoại Phong Nha

Chốn thần tiên

Bồng lai tiên cảnh

Hang Bi Ký

Hang tiên

Hang tối

Nhũ đá hình phật bà quan âm

Lung linh sắc màu

Kỳ ảo Phong nha

Tác phẩm nghệ thuật

Suối nước Mọc

Đường lên động tiên sơn

Tầng Karst cổ

Hang Động

Hang động

Hang động

Một góc vườn PN-KB

Nhũ đá

Hang động

Nhũ đá

Nhũ đá

Nuôi cá lòng trên sông

Bến thuyền

[Trở về]