Bản in     Gởi bài viết  
Hình ảnh chợ quê "Ẫm thực và đặc sản làng nghề năm 2008" 

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đi thăm các gian hàng Hội chợ

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đi thăm các gian hàng Hội chợ

Hàng thủ công mỹ nghệ của Doanh nghiệp tư nhân Long Đô (Mai Hóa - Tuyên Hóa)

Hàng thủ công mỹ nghệ của Doanh nghiệp tư nhân Long Đô (Mai Hóa - Tuyên Hóa)

Hàng thủ công mỹ nghệ của Doanh nghiệp tư nhân Long Đô (Mai Hóa - Tuyên Hóa)

Chổi Lệ Bình - Chiếu An Xá

Sản phẩm truyền thống (Mai Hóa - Tuyên Hóa)

Sản phẩm truyền thống (Mai Hóa - Tuyên Hóa)

Sản phẩm truyền thống (Mai Hóa - Tuyên Hóa)

Sản phẩm mây tre xiên (Quảng Phương - Quảng Trạch)

Sản phẩm truyền thống (Mai Hóa - Tuyên Hóa)

Rượu Võ Xá

Rượu Võ Xá

Rượu Tuy Lộc (Lệ Thủy)

Bánh đa (Quảng Thanh - Quảng Trạch)

Nước mắm (Ngư Thủy - Lệ Thủy)

Khoai gieo (Hải Ninh - Quảng Ninh)

Sản phẩm của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Quảng Bình

Sản phẩm của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Quảng Bình

Sản phẩm của Công ty TNHH SX Composite Miền Trung

Hàng lưu niệm

Hàng lưu niệm

Hàng lưu niệm

[Trở về]