Bản in     Gởi bài viết  

DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG TRUNG THÔN

Ngày 30-04-2007, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cách mạng Trung Thôn và khánh thành 3 bia di tích lịch sử được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng ở huyện Quảng Trạch đã có chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập và đi vào hoạt động xây dựng phong trào. Chi bộ Đảng Lũ Phong thành lập từ năm 1931, đến năm 1933 một số đảng viên bị địch bắt, chi bộ Lũ Phong chuyển trung tâm sang Trung Thôn để hoạt động. Tháng 7-1938 chi bộ Đảng ở Trung Thôn được thành lập với bí danh là "chi bộ bình". Từ một chi bộ có 3 đảng viên, đến năm 1943 đã có 26 đảng viên, là chi bộ có số đảng viên đông nhất lúc bấy giờ. Dưới gốc cây đa chợ Sãi là nhà đồng chí đảng viên Nguyễn Văn Huyên, nơi các đồng chí đảng viên chi bộ làng Trung Thôn và một số đồng chí cán bộ Phủ uỷ Quảng Trạch, Xứ uỷ Trung Kỳ liên lạc hội họp trong giai đoạn cách mạng 1940-1943. Tại mảnh đất này đã ghi dấu ấn lịch sử của những ngày đầu thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, ba tấm bia được xây dựng và khánh thành hôm nay ghi tên đại biểu của một số gia đình có nhiều cống hiến cho phong trào cách mạng của địa phương trong những ngày đấu tranh gian khổ, nuôi giấu cán bộ, xây dựng phong trào.

Phát huy truyền thống của cha anh đi trước, các thế hệ con cháu của Trung Thôn và xã Quảng Trung đã tiếp bước truyền thống đi theo cách mạng. Trải qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và xây dựng đất nước, nhiều người con của xã Quảng Trung đã trở thành những vị tướng giỏi, những cán bộ ưu tú trong lực lượng vũ trang nhân dân, họ đã cống hiến sức mình cho Tổ quốc và xây dựng quê hương.
[Trở về]